Sesja „Środowisko”

Miło nam poinformować Państwa, że Sesja „Środowisko” Konferencji „Energetyka i Paliwa 2018″ poświęcona jest jubileuszowi pracy naukowej

Pani Profesor Teresy Grzybek

Prof. dr hab. Teresa Grzybek jest absolwentką studiów magisterskich i doktoranckich   Wydziału   Matematyki,   Fizyki    i    Chemii    Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, szczególnie procesami katalitycznymi oczyszczania spalin ze spalania paliw kopalnych oraz chemicznym zagospodarowaniem gazów cieplarnianych. Przy realizacji tych tematów współpracowała z wieloma naukowcami z wiodących ośrodków krajowych i zagranicznych takich jak: Uniwersytet Techniczny w Lipsku, UPMC w Paryżu, Politechnika w Mediolanie, IST w Lizbonie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu i innych. Jest autorem ponad 230 publikacji, w tym 60 indeksowanych (LF). Jubilatka jest cenionym nauczycielem akademickim, promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich. Wielu jej wychowanków kontynuuje karierę naukową. Za swoją działalność dydaktyczną została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Była trzykrotnie Prodziekanem ds. Ogólnych Wydziału Energetyki i Paliw, organizatorem studiów II i III stopnia w ramach KIC Innoenergy oraz pierwszym ich Dyrektorem.

Była wielokrotną laureatką dorocznych nagród Rektora AGH za działalność naukową.