Publikacje

Nadesłane artykuły będą poddane przeglądowi przez dwóch recenzentów przed przesłaniem ich do publikacji, aby zapewnić indeksowanie w Web of Science. Recenzentów wybiera się na podstawie ich doświadczenia w temacie pracy. Jeden z recenzentów reprezentuje komitet naukowy, a drugi jest niezależny i nie powinien być powiązany z autorami.

Wybrane prace będą przekazywane do publikacji w czasopismach:

Publikacje będą kwalifikowane do wydawnictw przez komitet naukowy w trakcie trwania konferencji, jednak uprasza się autorów o wstępne wskazanie czasopisma, w którym chcieliby opublikować swój artykuł.

Autorzy proszeni są o dostosowanie nadsyłanych artykułów do wymogów wybranego wydawnictwa.

Obecnie dostępne są archiwalne publikacje konferencyjne.

UWAGA! Wydawnictwo zawierające publikacje pokonferencyjne z 2016 roku dostępne jest TUTAJ
Wydawnictwo zawierające publikacje pokonferencyjne z 2018 roku dostępne jest TUTAJ

Dostępna jest książka abstraktów edycji 2018 – Book of Abstracts