Opłaty

 

Rodzaj opłaty

I termin

(do 30 czerwca 2020)

 

II termin

(po 30 czerwca 2020)

Opłata rejestracyjna 450 Euro 480 Euro
Opłata za osobę towarzyszącą 200 Euro 200 Euro
Opłata dla doktorantów i studentów 300 Euro 300 Euro

Istnieje możliwość wzięcia udziału w spotkaniu uczestników konferencji w piątek 21 września po południu za dodatkową opłatą 150 zł (wliczaną do łącznej opłaty konferencyjnej). Spotkanie odbędzie się w MOCAK-u po zamknięciu konferencji o godz. 17:00.

Opłatę proszę dokonać na konto konferencji:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1

PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytuł: Konferencja EiP/ Imię i Nazwisko Uczestnika/4011