Mikrosympozjum-koksownictwo

Mikrosympozjum: „Przemysł i nauka – możliwości wspólnych przedsięwzięć w koksownictwie”

W ramach Mikrosympozjum przewidziano prezentację z jednej strony zamierzeń innowacyjnych krajowych przedsiębiorstw koksowniczych i potrzebnego wsparcia naukowego a z drugiej strony przedstawienie możliwości współpracy w tym zakresie ze strony instytucji naukowych i biur projektowych, także zagranicznych. Zwieńczeniem Mikrosympozjum będzie dyskusja panelowa poświęcona możliwościom wspólnej realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w koksownictwie.