Witamy na stronie konferencji Energetyka i Paliwa 2020

Konferencja naukowa Energetyka i Paliwa 2018 odbędzie się w dniach  15-18  września 2020 r. na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Celem konferencji jest wyeksponowanie interdyscyplinarności nauki i techniki w zakresie paliw i energii, nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłowych w obszarze szeroko pojętej problematyki konferencji. Organizatorzy zakładają dwuletni cykl konferencji.

.

Organizatorzy:
logo_weip_low_2
Wydział Energetyki i Paliw

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki